Polbajt o FirmieTworzymy dedykowane oprogramowanie wg potrzeb klienta. Nasze autorskie aplikacje, szczególnie programy typu klient-serwer (wykorzystujemy bazy danych Oracle, MySQL, MS SQL, SQLite) wykorzystuje cały szereg firm.

Oprogramowanie wykonywane przez PolBajt pozwala na osiągnięcie konkretnych celów w firmie, przez co przyspieszają często wykonywane przez pracowników czynności, a przez to pozwalamy efektywniej wykorzystać czas pracy i obniżyć koszty firmy.

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu stron internetowych opartych o moduł zarządzania treścią WordPress-a. Strony wykonane przez nas bazują na najnowszych technologiach, dopasowują się do każdego urządzenia (strony responsywne).

Swoim Klientom stworzyliśmy m.in. oprogramowanie takie jak:

BRANŻA GÓRNICZA:

– SQLCavern: Zintegrowany system monitoringu i zarządzania kopalnią wraz z modułem wizualizacji graficznej przekroju kawern i map terenu. Zawiera monitoring geo-mechaniczny, monitoring kontroli i nadań, bezpieczeństwa zakładu, Zawiera moduł i obsługę zgłoszeń, zamówień i awarii.

BRANŻA KOLEJOWA:

– BTIA Biuro Taryf i Analiz

ARK Analiza Rentowności Kontraktów

CRM: Zarządzanie kontaktami z klientami

Wagon, SQL-Vagon, Orac-Vagon: programy nadzorujące gospodarką wagonami,

PIS, PIS3 Przewozy i Spedycje. Program rozliczania zleceń przewozowych i spedycyjnych w zakresie wykonywanych działań. Program współpracuje z systemem logistyki i finansowo-księgowym. Zawiera szerokie raportowanie w zakresie analitycznym, pojedynczych przewozów, zleceń i syntetycznych, rozliczania biur, okresów, całego sektora. System pozwala na rozliczanie danych rzeczywistych, ale również w zakresie planowania i prognozowania.

Planner: Zarządzanie planowaniem w zakresie budżetu i jego rozliczaniem,

Inwent: Inwentaryzacja, wersja stacjonarna i mobilna, współpracująca z systemami FK środków trwałych, zczytująca kody kreskowe na urządzeniach mobilnych,

HD Hurtownia Danych, współpracująca z różnymi sytemami i bazami danych, system raportowania,

RCP: Kontrola i obliczanie czasu pracy rzeczywistego w połączeniu z systemem Roger i FK, rejestracją Home Office

RCPmobil: wersja RCP dla pracownika i kierowników działu

Rewident: Wersja mobilna pracy rewidenta kolejowego

FahrPlan, DBPortal: oprogramowanie mobilne dla kolejarzy niemieckich

Zeitleiste: centralne raportowanie i raportowanie pracy kolejarzy na terenie Niemiec

Zeit Plan Berlin: wersja mobilna na Androida nadzorowania przewozów i pracy kolejarzy niemieckich

BRANŻA PRODUKCYJNA:

Exito: planowanie i nadzorowanie produkcji zakładu

Plantec: system planowania i wykonania produkcji, współpracujący z programami FK i magazynowymi firmy Comarch

Gwarancje: program stacjonarny i portal WWW dla klientów, współpracujący z systemem produkcji, obieg dokumentów

ELPSystem Technologie: planowanie i zarządzanie produkcją w dużym zakładzie

ELPMobil: wersja mobilna zgłaszania on-line awarii i anomalii dla programu ELPSystem

Reklamacje: program obsługi reklamacji dedykowany dla oprogramowania firmy Insert

Drukarnia: wspomaganie kalkulacji i planowania produkcji w drukarni

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE:

Obieg Dokumentów

BRANŻA INFORMATYCZNA:

Zipher: system archiwizacji i kontroli składowanych danych (kilkadziesiąt firm)

BRANŻA TRANSPORTOWA:

LokLotos: wersja mobilna na Androida monitorowania przewozów

BRANŻA SPORTOWA:

Bike: obsługa wyścigów kolarskich i biegów (Rowerowa Brzoza)

BRANŻA MEDYCZNA:

SALUD: zarządzanie spółką gabinetów medycznych

Ekarta: program dedykowany dla przychodni stomatologicznych

Przychodnia, Zdrowie: obsługa przychodni

BRANŻA CHEMICZNO-ROLNICZA:

Labour obsługa zleceń Stacji OSCHR

Lab-System: kompleksowa obsługa w zakresie obsługi zleceń analizy próbek: makroelementów, mikroelementów, sadów, azotu, siarki, dawkowania wapna, węgla organicznego. Zawiera analizy badań, tworzy sprawozdania, obsługuje finanse. Posiadał moduł statystyki.

Lab-System-Ter: wersja dla pracownika terenowego obsługi i wysyłki badań rolniczych. Umożliwia rejestrację zleceń, parametrów pobranych próbek i zdalną wysyłkę na serwer centralny do macierzystej Stacji OSCHR.

Badania Biegłości PTSCHR dla Stacji Chemiczno-Rolniczych w całej Polsce oraz laboratoriów współpracujących.

– Baza Corg

BRANŻA BUDOWLANA:

Beton-System: badania biegłości, wersja dla branży budowlanej

STRONY WWW I PORTALE:

– Strony pozwalające użytkownikowi na szeroki zakres zarządzania stroną, portalem w zakresie wprowadzanych modyfikacji, zdjęć, układu. Zapewniają dwustronną komunikację, wymianę dokumentów, często połączone z systemami stacjonarnymi (kilkadziesiąt stron WWW, kilka portali)

Jeżeli jesteś ciekaw, czy mamy jakąś indywidualną, skrojoną do Twoich potrzeb ofertę zadzwoń do nas.